Nar Dress
Your Cart

Tüm alışverişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ Şimdi alışverişe başlayın

Mesafeli Satış Sözleşmesi


Madde 1 KAPSAM

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), ALICI'nın SATICI'ya ait www.nardress.com web sitesi (Web Sitesi) üzerinden sipariş vererek satın almak istediği aşağıdaki Ürün veya Hizmetlerin ("Ürün/Ürünler"), www.nardress.com web sitesinde (Websitesi) yer alan uygulamalar da dahil olmak üzere, onun mobil cihazı. ") ALICI'ya satış, teslimat ve diğer hususlara ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI, işbu Sözleşmeyi Web Sitesi'ne tıklayarak onaylamış olup, siparişini verdiği Ürünler'in fiyat ve giderleri kendisine ait ödeme yöntemi ile tahsil edilir.

Madde 2 TARAFLAR

SATICI

Ticari unvan:

Nar Dress | Berk Akdoğan - 12472046578

Adres :

MÜRSEL ULUÇ MAH. 956 SK. NO: 18 İÇ KAPI NO: 9 ÇANKAYA/ ANKARA

Telefon numarası :

+90 530 216 57 89

E-posta:

info@nardress.com

ALICI (TÜKETİCİ)

Ad, Soyad, Unvan

 

 

Yukarıda bilgileri verilen SATICI ve ALICI birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

Madde 3 SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiştir. Bu kapsamda Taraflar, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden doğan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme, SATICI ile ayrıca akdedilen üyelik-kullanıcı sözleşmesi ve eklerinde yer alan hükümlerin ifasına engel teşkil etmez.

Madde 4 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME BİLGİLERİ

Ürün veya Ürünlerin vergiler dahil cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve satış fiyatı ve teslimat bilgileri aşağıdaki gibidir:

{ ürünlerde % ürün için %} {endfor %} {fişlerde kupon için %} {endfor %} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri; Ödeme Yöntemi-Araçlar: Kredi Kartı {toplamda %} {% endfor %}  

Toplam:

 

Madde 5 SÖZLEŞME ÜRÜN VEYA ÜRÜNLERİN TESLİMATI, TESLİMAT MALİYETLERİ VE FATURA BİLGİLERİ

5.1 İşbu Sözleşme, ALICI tarafından web sitesine tıklayarak açık bir niyet beyanı ile onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Satın alınan Ürünlerin ALICI'ya veya kendisine bildirilen kişi veya kişilere teslimi ile SATICI açısından sözleşme ifa edilmiş olur. Ürünler, ALICI tarafından belirlenen aşağıda belirtilen adreste yer alan veya ikamet eden kişi veya kişilere teslim edilecektir.

 

kargo adresi

 

Fatura Adresi

 

 

5.2 Ürünlerin yukarıda belirtilen adrese teslimi ile ilgili masraflar ALICI'ya aittir. SATICI'nın, teslimat/kargo masraflarının kendisi tarafından karşılanacağını veya herhangi bir kargo ücreti alınmayacağını Web Sitesi'nde açıkça beyan etmesi halinde masraflar SATICI'ya aittir. SATICI'nın stok durumuna göre ödeme yapıldıktan sonra ürünler taahhüt edilen süre içerisinde teslim edilir. SATICI, Ürünleri sipariş verildikten sonra en geç 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Bu 30 günlük süre içinde yazılı veya elektronik ortamda yapılacak bildirim üzerine ALICI'nın onayı ile teslimat için 10 (on) günlük ek süre belirlenebilir.

5.3 SATICI, Ürünleri anlaşmalı kargo firmaları ile göndererek teslim eder. ALICI'nın teslimat adresi olarak verdiği yerde kargo firmasının şubesi yoksa ürünlerin kargo firmasının başka bir yakın şubesinden teslim alınması gerekebilir. Bu durum kargo şirketi tarafından ALICI'ya bildirilecektir. Bu durumdan kaynaklanan gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.

5.4 ALICI veya teslimat bilgilerinde gösterilen kişi, ürünlerin teslimi sırasında belirtilen adreste bulunmaması veya teslim almaktan imtina etmesi halinde, SATICI, malın teslimine ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmiş kabul edilecektir. . Ürünlerin Adrese teslim alınmaması durumunda kargo firması ile iletişime geçilerek Ürünlerin sevkiyatının takip edilmesi ve teslim alınması ALICI'nın sorumluluğundadır. Ürün, ALICI'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, bu kişinin belirtilen adreste bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Bu durumlarda Ürünlerin ALICI tarafından geç teslim edilmesinden doğacak zararlar ve Ürün'ün kargo şirketinde bekletilmesi ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden doğabilecek masraflar SATICI'ya aittir. alıcı.

5.5 ALICI, Ürünler'in teslim alındığı andan itibaren kontrol edilmesinden ve her Üründe bir sorun, ayıp, hasar veya eksik teslimat tespit edildiğinde, Ürünü teslim almamak, Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmak ve SATICI'ya haber vermekle yükümlüdür. gecikme. Aksi takdirde SATICI bu konuda sorumluluk kabul etmez.

Madde 6 ÜRÜN FİYATLARININ ÖDEME VE İADE EDİLMESİ

6.1 SATICI tarafından aksi belirtilmedikçe ALICI, Ürünü teslim almadan önce bedelin tamamını ödemiş olmalıdır. Peşin satışlarda Ürünlerin tesliminden önce SATICI'ya toplam bedelin tamamının ödenmemesi ve taksitli satışlarda ödenmesi gereken taksit tutarının ödenmemesi halinde SATICI sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Ürünü teslim etmekten imtina edebilir. Herhangi bir nedenle ürün veya hizmet bedelinin ALICI tarafından ödenmemesi veya ödemenin banka kayıtlarında iptal edilmesi durumunda SATICI, ürün veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş sayılır.

6.2 Ürün'ün tesliminden sonra herhangi bir nedenle kredi kartının işlendiği Banka/finansman kuruluşunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi veya ödenen bedelin iadesini talep etmesi halinde Ürün iade edilir. SATICI tarafından ALICI tarafından en geç 3 gün içinde. Ürün bedelinin ödenmemesinin ALICI'nın kusuru veya ihmalinden kaynaklanması halinde kargo masrafları ALICI'ya aittir. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli ile ilgili yasal işlemler dahil diğer tüm hakları saklıdır.

6.3 ALICI'nın satış fiyatı, kredi kartı, taksitli kart vb. Kartın nakit olarak ödenmesi durumunda, bu kartların sunduğu tüm imkanlar, kartı veren kuruluş tarafından sağlanan kredi ve/veya taksitli ödeme imkanları ile sınırlıdır. Bu nedenle SATICI'nın bedelini tamamen veya kademeli olarak tahsil ettiği ürün satışları işbu Sözleşme tarafları için peşin satış sayılır. Taksitli satış sayılan durumlarda SATICI'nın yasal hakları saklıdır. ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde ilgili kanunların öngördüğü şekilde aylık gecikme faizi uygulanır.

6.4 SATICI'nın Ürünler'i hiç veya taahhüt ettiği süre içinde tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, ALICI'ya üç (3) gün içinde açık ve doğru bir şekilde bilgi vermek kaydıyla, ALICI aynı kalite ve fiyatta başka bir Ürün tedarik edebilir. gün ve sözlü/yazılı onayını alır. Bu durumda Sözleşme konusu taahhüt bu şekilde yerine getirilmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı vermekte serbest olup, muvafakat vermediği durumlarda siparişin iptaline (Sözleşmenin feshine) ilişkin sözleşme-hukuki hükümler geçerlidir.

6.5 ALICI'nın Ürünler'in ödemesini bir Bankanın ATM cihazından veya bir Banka şubesinden IBAN numarası belirlemeden "hesaba para yatırma" şeklinde yapması durumunda, ALICI'nın kendisine ait IBAN numarasını aşağıdaki durumlarda kullanmak üzere düzeltiniz. ürün bedelinin işbu sözleşme uyarınca ALICI'ya iade edilmesi gerekmektedir. ve eksiksiz olarak SATICI'nın müşteri hizmetleri adresine ve SATICI tarafından IBAN numarasının iade edilmesine muvafakat eder.

Madde 7 CAYMA HAKKI

7.1 ALICI, 7.4. Sözleşme. Mevzuat gereği maddede belirtilen istisnalar dışında, Sözleşme konusu Ürünlerin kendisine teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir veya belirtilen adresteki kişi veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren. Bu 14 (ondört) günlük süre, mal satışına ilişkin sözleşmelerde tüketicinin malı teslim aldığı günden, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin kurulduğu günden itibaren başlar. ALICI'nın cayma hakkını kullanabilmesi için, Ürünleri bu süre içinde teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanmış olması kaydıyla, aşağıda belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla yazılı olarak SATICI'ya bildirimde bulunması gerekir. ALICI'nın cayma bildirimi SATICI'ya ulaştıktan sonra SATICI, bildirimin alındığına ilişkin teyit bilgilerini ALICI ile paylaşacak ve cayma hakkına konu Ürünlerin bedelini kendisine ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde iade edecektir. ödeme şekline göre ALICI'ya bildirilmesi.

7.2 SATICI'nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (ondört) günlük süre ile bağlı değildir. Her durumda, bu süre, çekilme süresinin bitiminden bir yıl sonra sona erer. Bu hakkın kullanılması halinde cayma bildirimine konu Ürünler ve fatura aslının kargo ücreti ödenmeden siparişin alındığı kargo şirketi aracılığıyla SATICI'ya ibraz edilmesi ve iade edilmesi gerekmektedir.

Adres : MÜRSEL ULUÇ MAH. 956 SK. NO: 18 İÇ KAPI NO: 9 ÇANKAYA/ ANKARA

7.3.1 İADE. Ürün bedeli tahsil edilmiş ise mevzuat gereği cayma ve sözleşmenin feshi hallerinde 14 gün içinde ALICI'ya iade edilir. İade, ALICI'nın ürün bedelinin ödemesinde kullandığı ödeme aracına göre yapılır. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade ALICI'nın kredi kartına iade şeklinde yapılır. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesinden sonra aynı süre içinde ürün bedeli ilgili bankaya iade edilir. SATICI tarafından bankaya iade yapıldıktan sonra tutarın ALICI hesaplarına aktarılması banka işlem süreci ile ilgilidir ve olası gecikmelerden SATICI sorumlu değildir. SATICI'nın iade edilen bedele ilişkin işbu Sözleşme ve kanundan doğan kesinti ve indirim hakları saklıdır. Sözleşmenin SATICI'nın ifa etmemesi nedeniyle ALICI tarafından feshedilmesi hallerinde de ALICI'nın yasal hakları saklıdır ve mevcuttur.

7.3.2 KREDİ KARTI İADE PROSESİ ALICI'nın cayma hakkını kullandığı veya sipariş konusu ürünün çeşitli nedenlerle temin edilemediği veya alınan kararlarla ALICI'ya iade edildiği durumlarda, Hakem Heyeti tarafından, alışverişin kredi kartı ile ve taksitli yapılması halinde kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI ürünü kaç taksitte almışsa, Banka ALICI'ya geri ödemesini taksitler halinde yapar. SATICI, ürün bedelinin tamamını tek seferde bankaya ödedikten sonra, Banka POS'undan yapılan taksitli harcamaların ALICI'nın kredi kartına iade edilmesi durumunda, talep edilen iade tutarları Banka tarafından kredi kartı hamillerinin hesaplarına aktarılır. taksitler halinde. ALICI'nın satışın iptaline kadar ödediği taksit tutarının iade tarihi ve kartın hesap kesim tarihleri ​​ile çakışmaması durumunda her ay 1 (bir) iade karta yansıtılacak olup, ALICI, iade öncesi ödediği taksitler için, satışın taksitleri bittikten sonra ek bir ay alacaktır. ve mevcut borçlardan mahsup edilecektir.

7.4 CAYMA HAKKI İLE KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15 inci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen hallerde ALICI cayma hakkını kullanamaz.

  1. Finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatları değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmet sözleşmeleri.
  2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. Bozulabilir veya son kullanma tarihi geçmiş malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. Teslimattan sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış mallardan; İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  5. Teslimattan sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurların açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışındaki gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  8. Belirli bir tarih veya dönemde yapılması gereken konaklama, taşıma, araba kiralama, yiyecek ve içecek temini ve eğlence veya dinlenme için boş zaman sözleşmeleri.
  9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetlere veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  10. Cayma hakkı süresi dolmadan tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Madde 8 DİĞER HÜKÜMLER

8.1. ALICI, Ürün ve satışa ilişkin talep, şikayet ve önerilerini Sözleşme'nin 2. maddesinde belirtilen SATICI iletişim kanallarına sözlü veya yazılı olarak bildirebilir.

8.2 ALICI, elektronik ortamda kullanılmak üzere satın aldığı e-kitap, yazılım ve her türlü ürünü araç, program, yazılım ve teçhizat dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanacak olup, SATICI'nın sorumluluğunda değildir. kendi kusuru olsun ya da olmasın oluşabilecek her türlü teknik eksiklik ve arızalar. kabul ve taahhüt eder. ALICI tarafından satın alınan ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen hiçbir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev çalışmalara konu edilemez, devredilemez veya satılamaz. Aksi halde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ALICI'ya ait olmakla birlikte, SATICI'nın bu yetkisiz kullanımdan doğacak her türlü tazminat ve sair talepler, üçüncü kişi veya yetkili makamlar ve makamlar.

8.3. Küçükler ve kısıtlamalı kişiler SATICI'dan alışveriş yapamazlar.

8.4. İşbu Sözleşme'de yer almayan hususlar, ALICI'nın Web Sitesi'nde gördüğü/onayladığı Ön Bilgilendirme ve satış aşamaları veya bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadır. İşbu Sözleşme, ALICI'ya bildirilen e-posta adresine elektronik ortamda gönderildiği ve/veya kalıcı olarak bildirildiği için, söz konusu Bilgilere ve işbu Sözleşme'ye elektronik ortamda her zaman ulaşılabilir.

8.5. SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) işbu Sözleşme ile ilgili olarak doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde delil teşkil eder; Tarafların bu konudaki yasal düzenlemelerden doğan hakları geçerli ve saklıdır.

8.6 İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında açıklanan parasal sınırlar dahilinde ALICI veya SATICI'nın bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

SATICI

ALICI

Nar Dress | Berk Akdoğan - 12472046578

 

Tarih: